سامانه مکاتبات الکترونیک سازمان غذا و دارو
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

لطفا در اولین ورود به سامانه از منوی عمومی گزینه دریافت فایل و سپس  "دریافت تنظیمات کاربری" را  دانلود و نصب کنید. سپس اقدام به استفاده از سامانه بفرمایید.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>